fbpx

תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

 • האתר – אתר האינטרנט של kolavim.co.il
 • החברה – חברת קולבים ע.מ. 057977795
 • הבגדים/המוצרים – הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
 • הלקוח – כל גולש/ת או משתמש/ת בשירותים המוצעים באתר
 • זמן האספקה – עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג
 • יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
 • כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות
 • מועד אספקה מבוקש – המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה
 • יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי של המזמין
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס גם לנקבה
 • ימי עסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד

כללי

• האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים, אקססוריז, הנעלה ופריטי נוי והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או במייל contact@kolavim.co.il
• התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.
• כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
• תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתב כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
• מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
• החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי באתר או בחנות הדגל של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
• החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

הרשמה וביצוע הזמנה

• יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) ו/או אינה זכאית לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע”י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון. המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
• כדי לבצע הזמנה על הגולש להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הססמא, תשלח ללקוח ססמא חדשה שתאפשר לו לגלוש באתר.
• פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.
• רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
• לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. רק עם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה והטיפול בהזמנה ייחל.
• הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים
• אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המפעילה, המפעילה תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.
• כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע”י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע”י המזמינה יישמר במאגר המפעילה כיעד המבוקש של המזמינה.
• אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עיסקה

• רק מזמינה (גם אם מיענה את המשלוח עבור מישהו אחר) רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”) ולאמור לעיל ולהלן: החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע”י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.

• ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה כאשר על פי חוק – 5% משווי העסקה/100₪ -הנמוך מביניהם, אינם ניתנים להחזר.
• זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.
– מחזיקי כרטיס מסוג “דיירקט” יקבלו קרדיט לאתר, לא יתאפשר זיכוי כספי
• עבור המוצרים הבאים לא ינתן החזר כספי: פריטים שנמכרו בסייל, שובר מתנה, ספרים/מגזינים/מוצרי נייר הנמכרים ללא אריזה או מוצרים שערכם נמוך מ – 50 ש“ח
• לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
• באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי.
• לא ניתן להחזיר ו/או להחליף מוצרי הלבשה תחתונה, בגדי ים שלמים או חלקים תחתונים של בגדי ים.
• מוצרים אשר מוגדרים באתר כשבירים או עדינים: החזרת הפריט לחנות הדגל באחוזה 75 רעננה או בהזמנת שליח שיגיע לאסוף את הפריט ולהחזירו שתהיה כרוכה בעלות המשלוח על חשבון הלקוחה.
* פריט שביר או עדין אשר יוחזר למפעילה דרך דואר ישראל וייגרם לו נזק – לא נין יהיה להחליפו או לזכותו בכלל.
• מבלי לגרוע מכלליות האמור ובהתאם לדין לא תתאפשר החלפה/החזרה של מוצר שניתן לשעתוק או שכפול.
• במקרים של איסוף עצמי יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי בתוף 48 שעות מיום איסוף החבילה מחנות הדגל.
• מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
• זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה ועל מוצרים שאינם בסייל. כשמדובר בהחלפה שנייה, ישא המזמין בהוצאת שילוח המוצר חזרה למחסני החברה. 
לאחר 48 שעות, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי קרדיט (קופון) למימוש באתר.
• החלפות ניתן לבצע עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר למוצר בר החלפה שאינו במחיר סוף-עונה/מכירה ועד 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר למוצר בר החלפה שהיה במחיר סוף-עונה/מכירה.
• במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
• במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@kolavim.co.il ללא חיוב כלשהו.

דרכי החזרת מוצרים

• הגעה עצמית לחנות הדגל באחוזה 75 רעננה ובשעות הפעילות תוך 14 יום עסקים מיום קבלת מוצר שלא בהנחת סוף-עונה או מכירה ו/או תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת מוצר שנרכש בסוף-עונה/ מכירה.
• תיאום איסוף ע״י חברת השליחויות על חשבון הלקוחה מול החברה בדוא״ל ו/או טלפון.
• משלוח בעזרת דואר ישראל – על הלקוחה לבחור בדרך של מעקב אחר החבילה ולעדכן את שירות הלקוחות של החברה על ההחזרה שבוצעה, וכן על אחריותה לעקוב אחר החבילה ולוודא הגעתה למחסני החברה. כאשר החבילה תיקלט במחסני החברה, תיידע החברה את הלקוחה על קליטתה.

החזרת מוצרים וקבלת קרדיט

• כאשר לקוחה מחזירה מוצר באחת מדרכי ההחזרה, וביקשה/ היא זכאית לקבלת קרדיט (זיכוי) באתר – תקבל הודעה במייל על קבלת המוצר חזרה אל החברה וכן תקבל את הקופון האישי אשר יהווה קרדיט-זיכוי באתר או בחנות הדגל לתוקף של שנתיים מיום הפקתו.
• הקרדיט (קופון) הוא אישי ובלתי ניתן להעברה או החלפה לשובר מתנה, אלא אם הלקוחה יצרה קשר עם שירות הלקוחות ואושר לה הדבר.
• קרדיט (קופון) יהיה בתוקף למימוש באתר ובחנות הדגל בלבד ובתוקף לשנתיים מיום הפקתו.
• בכל מקרה בו הלקוחה לא מוצאת את הקרדיט (קופון) שלה, תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות באחת מן הדרכים ולקבל בהקדם את הפרטים החסרים.

ביטול עסקה ע״י החברה והפסקת פעילות האתר

• החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתאור המוצר
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
4. אזל המוצר מהמלאי
5. אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
6. אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים
• הודעה על ביטל הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
• החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
• אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
• בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
• במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה דלבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
• מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
• במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
• קולבים רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של קולבים. קולבים תוכל לבקש מהמזמין כל פרט ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט לפי שיקול דעתה.
• החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .
• לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעול ה -CHECK OUT ע”י הלקוח, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

אחריות החברה

• החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התיעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
• נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
• תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבגדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
• בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
• החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסהו/או כל שימוש אחר במוצר
• הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
• הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 09-7728777, או בדואר אלקטרוני service@kolavim.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

שמירה על סודיות

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
• החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
• החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
• החבה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL.
• כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
• בכפוף לאמור בסעיף 4 דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.
• מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS ומיילים שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

פרסומות ושירות לקוחות

• אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
• החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו’. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוח אישר לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים כנ”ל ע”י שליחת דואר אלקטרוני לחברה בו הוט מודיע על רצונו לקבל מסרים כאלה.
• עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דייור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.
• בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת הודעת דוא“ל.
• בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.
• פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות להחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.
• לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@kolavim.co.il ובטלפון 09-7728777

אספקה ומשלוחים

• במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. המפעילה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימי עסקים (למעט כאשר מדבר במשלוח לאזורים המוגדרים כמרוחקים בהם המשלוח יימסר תוך 7 ימי עסקים). בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית עלול לקחת עד 7 ימי עסקים.
במידה שהמזמינה מבטלת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או המזמינה מסרבת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמינה תיאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש”ח עבור השליחות.
• האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. המפעילה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת המפעילה לספקה.
• החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
• באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
• במידה והחברה לא תוכל לספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.
• שעות השליחות הנן בין השעות 08:00-17:00 בימים א׳-ה׳
• במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה/חברת השילוח יחזיר את הסחורה למחסני החברה ויתואם עם המזמין נועד אספקה חדש
• זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.
• זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי ו’, שבתות וחגים)
• החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ“ב.
• באפשרות הלקוח לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת האיסוף בחנות הדגל של החברה וזאת לאחר אישור ביצוע העסקה ובטווח שעות הפעילות של החנות.
• הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי
• החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמינה על מנת לנסות לפתור כל בעיה.
• משלוח בדואר רשום: זמן השילוח תלוי בדואר ישראל (עד 14 ימי עסקים). עם זאת, יובהר, כי ככל שזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהיה כל טענה למזמינה כלפי המפעילה בעניין.

עלויות משלוח

• דואר רשום לסניף הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מעל 149 ש”ח – חינם
• דואר רשום לסניף הדואר הקרוב לבית המזמינה בהזמנה מתחת ל-149 ש”ח – 15 ש“ח
• שליח עד הבית בהזמנה מעל 299 ש”ח – חינם
• שליח עד הבית בהזמנה מתחת ל-299 ש”ח –30 ש”ח

סל קניות

X